Innocenter er et innovationshus, der hjælper virksomheder med at sætte nye innovative mål - og nå dem. Med vores Balanced Innovation Concept (BIC) sætter vi turbo på processen, lige fra udfordring til implementering af løsningen.

Social Business - næste generation
Et andet forretningsområde, vi leverer til, er ledelsesmæssig kompetence og generiske værktøjer til at styre innovative processer.
Det bevirker, at vore kunder selv kan skabe succesfulde løsninger - hver gang!
  

Unge ikke interesserede i søfart
Unge mennesker i Danmark vil ikke være fiskere. De vil hellere arbejde i land. Og når statens tilskud er elevafhængigt, så forsvinder eksistensgrundlaget for en række skoler.

Unikt forretningskoncept til hele verden
Otte maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland arbejder sammen i Scandinavian Maritime Training Center, hvor skibsredere får lige præcis den uddannelse, de ønsker.

Se nogle af vore øvrige referencer


Forædlingsværdien skal være højere
Karen i sygehuskøkkenet slipper hver dag for at skrælle kartofler. Men kunne der følge en bæredygtig totaloplevelse af Flensteds produkter med, så var det lækkert.

Meroplevelse hele vejen igennem
Flensted har været på markedet i 45 år og trendsætter på alle områder. Nu var det tid til at distancere konkurrenterne med koncepter, som giver en meget høj merværdi.

Nyt forretningskoncept (Flensted)  Print sideGlobaliseringen har for længst holdt sit indtog. Det kræver nye måder at organisere virksomheden eller afdelingen på. Der skal tænkes i netværk og nye typer relationer. Relationer, der giver den ønskede viden, fleksibilitet og synergieffekt.

Strategiudvikling - problemløsning
Om ydelserne skal føre til en ny salg-marketingstrategi eller det drejer sig om kriseknusning, så er det muligt af få det gennemført. De komplicerede og strategiske projekter tager vi også med.


Forretningsudvikling
Pt. tjener mange virksomheder ingen penge. Deres forretning går dårligt. Derfor hjælper Innocenter nogle af dem med at finde ud af, hvordan man får forretningen ”drejet” rundt til noget mere lønsomt.

Social Business
Nogle af vore kunder har spurgt om de kan få glæde af den proces-model, vi ofte bruger. Det sagde vi ja til, for at de kan få en lind strøm af innovative produkter, koncepter og succesfulde løsninger.


Innocenter leverer naturligvis individuelle løsninger til sine kunder. Men ofte tager vi udgangspunkt i vores egen udviklede generiske model. Den giver maksimal frihed til kreativ tænkning, samtidig med at udviklingsprocessen er styret.Generisk omkring innovationsgrad!
Procesmodellen har foreløbigt været brugt til ca. 65 meget forskellige typer innova-tionsprojekter. Nogle små og simple, med lav innovationsgrad. Andre store radikale og meget komplekse projekter.

Rapid Prototyping
I processen indgår bl.a. en ultimativ proto-typemodel, som også er generisk. Prototyper, der præsenteres for deltagerne, som bevirker at udviklingstiden sættes ned fra måneder til dage.

Men kan man sætte innovation i system. Det er jo ikke bare teknik, men styring af en masse mennesker. Gennem de sidste 10 år, har Innocenter anvendt stort set én model, der konfigureres til den specifikke opgave. Konceptet er skalerbart og stærkt egnet til:

Social Business
Fremtiden er landet. Det hedder "Social Business". Med konceptet kan du selv bestemme, hvor Åbent eller Lukket forløbet skal være, altså hvor mange eksterne kapaciteter, der skal med.

Kollaborativt samarbejde - Web 2.0
To personer kan godt finde en løsning på en opgave. Men spørger man 100 relevante personer, hvad de mener om et innovativt forslag, så er chancen for at din løsning rammer plexus, ekstremt større.

Platform for dine synergiprodukter
Blandes intern viden med ekstern, i form af Åben Innovation, giver det sublime løsninger. Disse brugere (dvs. kunder) fortjener værktøjer, der rationelt kan forene projekters kollektive intelligens til succesfulde resultater.


Erik Johnsen, Direktør
Holistic Networker / Innovationsfacilitator
Biografi / CV
”Hvorfor skal succesgraden være så lav på innovative projekter?” – sådan startede de første tanker om Innocenter. ”Det må kunne sættes i system”, var Erik Johnsens næste tanke. Så var grundstenen i 1999 lagt til både virksomhed og forretningskonceptet:

Balanced Innovation Concept (BIC)
Nøglen til vellykket innovation er balance. Balance mellem risiko ved de faktorer, der indgår i din innovationsproces, og så mulighederne, det giver at arbejde med.Mission
Vi skaber værdifulde resultater for vore kunder og partnere ved at udvikle med høj succesgrad, hurtigere og billigere end ”Best Practice”. Bevare sin enkelthed, henrykke og til stadighed gå efter det sublime.

Bred synergi
Innocenter samarbejder med en lang række virksomheder, freelance personer og netværk. Samarbejde, der resulterer i bred synergi.

Balanceret Innovation
    (udgivet af BØRSEN Ledelseshåndbøger)

12 års erfaring og ca. 65 innovationsprojekter produceret, viser at vi ligger på en succesgrad, der er dobbelt så god som gennemsnittet.


Succesfulde resultater
En af hemmelighederne bag den høje succesgrad er, at konceptet finder den perfekte balance mellem Risici og Muligheder. At det også går meget hurtigt, skyldes bl.a. Innocenters generiske prototypemodel.

Går du med et strategisk problem, som bør løses, eller ønsker du at starte et Åbent Innovationsprojekt, så hent inspiration her. Vi har samlet en række video- og weblinks omkring Åben Innovation, så du kan komme videre:

Åben Innovation - teori
· Henry Chesbrough
  Grundlaget for Åben Innovation

· Innovation hos Procter & Gamle af A.G. Lafley
· Philips Innovation Service - næste step...
· InnovationTools af Chuck Frey
· 15inno af Stefan Lindegaard


Global Åben Innovation - platforme
· Kilden til 100 eksempler omkring Åben Innovation
· InnoCentive – meeting place – matchmaker
· NineSigma - mødested - matchmaking

Hvor drejer verden hen – innovativt?
· The European Innovation Conference
  Marts 2011 i Danmark

· CoDev i California, februar 2011
  Interview med Cheryl Perkins

· TechCrunch Disrupt San Francisco 2012
· Braden Kelleys Innovation Blog

Innocenter beskæftiger sig med et område, der er i rivende udvikling. Har du som medarbejder eller partner, lyst til at indtage denne spændende og personligt udfordrende verden, send en mail til os. Eller tag en snak med Erik Johnsen.

Lønsom innovation
Eller du som kunde ønsker at trække på Innocenters mangeårige viden omkring hvordan man omdanner sin forretningsstrategi, så den bliver meget mere lønsom, end den er i dag.

Forretningssamarbejde
Eller du er interesseret i et samarbejde med Innocenter for at få accelereret dine forretningsmæssige tanker til noget givtigt. Du kan kontakte os på telefon 76 40 11 00 eller e-mail Erik Johnsen

Vores besøgsadresse er:
INNOCENTER ApS
Grenen 18, Jerlev.
7100 Vejle


Social Business generer din næste succes...

Innocenter viser, hvordan det er muligt at have et innovationskoncept med den dobbelte succesgrad end gns.